Způsob kontroly prezence na školení IP

Účast na školení IP je podmíněna prokázáním přítomnosti a absolvováním celého školení ve stanovené délce vyhláškou (fyzicky, on-line).

Účast na školení IP je podmíněna prokázáním přítomnosti a absolvováním celého školení ve stanovené délce vyhláškou (fyzicky, on-line).

Možnosti prokázání přítomnosti na fyzickém školení IP (osobní účast):

 • Dostavit se v daném čase události na prezenci, u které přítomnost kontrolují pracovníci ÚKZÚZ
 • Podpis na prezenční listině
 • Nutné předložené doklady dle pokynů níže
  • Podnikající fyzická osoba:
   • Občanský průkaz – pokud se dostaví podnikající fyzická osoba, která je zároveň žadatelem o dotaci IP
   • Občanský průkaz + plná moc (doporučeno viz vzor) – pokud se dostaví osoba zastupující žadatele (rodinný příslušník, poradce)
  • Právnická osoba (firma)
   • Občanský průkaz a výpis z obchodního rejstříku (ARES) – pokud se dostaví statutární zástupce firmy
   • Občanský průkaz, plná moc podepsaná statutárním orgánem firmy, který je k vydávání plné moci oprávněn – pokud se dostaví jakýkoliv pověřený pracovník (agronom, …)

Doporučení:

 • Využívání vzorové plné moci, která byla k této aktivitě vytvořena pracovníky ÚKZÚZ
 • Využívání čestného prohlášení, které bylo k této aktivitě vytvořeno pracovníky ÚKZÚZ
 • V rámci přihlašování na školení IP řádně zkontrolovat zadávané IČO do přihlášky