Program webináře

Čas:

00.00 – 00:15 hod:min               Aktuální informace k povolování výsadeb révy vinné – Ing. Rostislav Gruna, ÚKZÚZ Brno, Registr vinic Oblekovice

00.15 – 00.45 hod:min               Nová podoba a služby rostlinolékařského portálu – novinky pro rok 2021 – Ing. Jakub Beránek, Ph.D, ÚKZÚZ Brno

00:45 – 01:15 hod:min               Přechodné období a novinky IP réva vinná v roce 2021, nejčastější chyby, výhled na novou společnou zemědělskou politiku od roku 2023+, osvědčení o nakládání s přípravky na ochranu rostlin (1,2,3, stupeň) – situace v COVID roce 2021 – Ing. Denisa Nechanská, Ministerstvo zemědělství ČR,

01:15 – 01:45 hod:min               Užiteční členovci ve vinicích – Ing. Milan Hluchý Ph.D., Spolek Ekovín

01:45 – 02:15 hod:min               Symptomy chorob kmínků révy vinné (GTD), metody detekce kauzálních patogenů, Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D., MENDELu Brno

02:15 – 02:45 hod:min               Dosavadní zkušenosti s dlouhodobým ozeleněním meziřadí duhově bohatou bylinnou směsí, vyhodnocení ozelení, vyhodnocení sezony z pohledu agrotechniky vinic v roce 2020  – Ing. Milan Hluchý Ph.D., Ekovín, z.s.

02:45 – 03:05 hod:min Vyhodnocení ozelení, vyhodnocení sezony z pohledu agrotechniky vinic v roce 2020 – Ing. Martin Vrabec, Spolek Ekovín

03:05 – 03:45 hod:min               Vyhodnocení průběhu ochrany proti plísni révy a houbovým chorobám v roce 2020 – RNDr. Jan Juroch, ÚKZÚZ Brno

03:45 – 04.05 hod:min               Možnosti regulace výskytu a šíření stolburu ve vinicích – Ing. Petr Ackermann, CSc., Ekovín, z.s.

04:05 – 04.25 hod:min               Možnosti záchytu nelegálních přípravků na ochranu rostlin na trhu v ČR   – Ing. Miluše Dvoržáková, Česká asociace ochrany rostlin Praha

04:25 – 05:25 hod:min               Aktuální novinky přípravků u distributorů přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek

  • Novinky v ochraně révy vinné, Zdeněk Peza, Adama CZ s.r.o.
  • Noviny v ochraně révy vinné, Drahomíra Musilová, BASF spol. s r.o.
    Sonata® – biofungicid proti padlí, Petr Příkazský, Bayer s.r.o.
  • Technologie Syngenta pro ochranu révy v roce 2021, Pavel Kučerka, Syngenta Czech s.r.o.
  • BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

On-line konzultace za on-line přítomnosti všech přednášejících proběhne dne 28.5.2021 od 9.00 na adrese: https://meet.google.com/pox-bsdg-jkr tak dlouho pokud budou od přítomných připojených dotazy. V opačném případě bude konzultace ukončena.

Platforma Google meet.

Program školení ke stažení: (časy budou upraveny dle konkrétní délky po natočení jednotlivých prezentací)