Program školení

8:00 – 9:00                     Prezence účastníků

9:00 – 9:30                     D. Nechanská – Novinky v podmínkách podpor IP – 30 minut (MZe)

9:30 – 9:40                     R. Gruna – Podmínky pro nové výsadby – 10 minut (UKZÚZ)

9:40 – 10:20                   J. Záhora – Význam půdních organismů a jejich podpora ve vinicích – 40 minut (Mendelu)

10:20 – 10:50                 M. Vrabec – Benefity dlouhodobého ozelenění vinic a zeleného hnojení – 30 minut (Ekovín)

Přestávka 15 min

11:05 – 11:25                 J. Beránek – Aktuální výsledky o výskytu fytoplazmy zlatého žloutnutí révy a fytoplazmy stolburu zjištěné při průzkumech ÚKZÚZ“ – 20 minut (ÚKZÚZ)

11:25 – 11:55                 P. Pavloušek – Ozelenění nových výsadeb (Peče o půdu a ozelenění v nových výsadbách) – 30 minut (Mendelu)

11:55 – 12:25                 P. Ackermann – Rezistence plísně révové a houbových patogenů révy k fungicidům – 30 minut (MZe)

12:25 – 12:55                 J. Juroch – Podmínky pro výskyt plísně a houbových chorob révy a průběh ochrany v roce 2023 – 30 minut (ÚKZUZ)

12:55 – 14:00                 pracovní oběd

14:00 – 16:00                 volná diskuse