Program školení

08:00 – 09:00                Prezence

09:00 – 09:30                První výskyt fytoplazmózy zlatého žloutnutí révy v ČR (ekologie patogenu, karanténní opatření a možnosti regulace (RNDr. Jan Juroch, ÚKZÚZ)

09:30 – 10:00                Aktuální situace a trendy v ochraně révy vinné vůči GTD (ESCA) (Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D., MENDELU/ÚKZÚZ)

10:00 – 10:15                Povolení výsadeb révy vinné a kontroly v roce 2022 (Ing. Rostislav Gruna, ÚKZÚZ)

10:15 – 10:45                    Přechodné období a novinky v IP révy vinné v roce 2022, nejčastější chyby z kontrol, výhled na novou Společnou zemědělskou politiku od roku 2023+ (Ing. Mgr. Denisa Nechanská, MZe)

10:45 – 11:15                Přestávka / občerstvení

11:15 – 11:35                Možnosti předvýsadbové přípravy půdy (Ing. Martin Vrabec, Ekovín, z. s.)

11:35 – 11:55                Využívání zeleného hnojení – příprava na nové opatření IP (Ing. Martin Vrabec, Ekovín, z. s.)

11:55 – 12:30                Podmínky pro výskyt plísně révy a houbových chorob révy a průběh ochrany v roce 2021 (Ing. Petr Ackermann, CSc., Ekovín, z. s.).

12:30 – 13:10                Novinky v přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin pro IP (Ing. Miluše Dvoržáková, CropLife Česká republika, Ing. Jiří Podhajský BIOCONT LABORATORY, s.r.o.)

13:10 – 14:10                Pracovní oběd

14:10 – 16:00                Volná diskuse