Základní informace

S ohledem na aktuální vládní opatření proti koronaviru jsou zrušeny všechny následující termíny konání školení IP. Nové přihlášení na vyhlášené termíny nyní není možné. V současné době nebudeme vracet již uhrazené poplatky. Dle domluvy s MZe budeme vyčkávat na vývoj situace a pokud budou zavedená opatření odvolána budou vypsány nové termíny. V případě, že se situace nezlepší, budou vráceny zaplacené poplatky.

ÚKZÚZ ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a Ekovínem pořádají

ŠKOLENÍ IP – Réva vinná

za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin, podle § 13 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nařízení vlády č. 75/2015 Sb.“

Program školení IP v roce 2020:

07.00 – 08.00 Prezence účastníků
08.00 – 08.15 Nová a opětovná výsadba révy vinné – povinnosti a možnosti – Ing. R. Gruna ÚKZÚZ – Registr vinic
08.15 – 08.55 Noví škůdci révy vinné a novinky Rostlinolékařského portálu – Ing. J. Beránek, Ph.D., ÚKZÚZ Brno, altern. Ing. J. Patočková, Ph.D. ÚKZÚZ Brno
08.55 – 09.25 Novinky v systému IP réva vinná z pohledu legislativy, připravované nové období 2022+ – Ing. J. Makovský, Ph.D., MZe
09.25 – 10.00 Efekty zavedení opatření IP réva vinná – Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ekovín Brno altern. Prof. RNDr. Z. Laštůvka, CSc., MENDELU Brno
10.00 – 10.20 Přestávka – možnost individuální diskuse s přítomnými zástupci distributorů přípravků na ochranu rostlin o novinkách.
10.20 – 11.00 Nová opatření proti chorobám kmínků (ESCA):
  Odolnost odrůd
  Metody biologické a chemické ochrany
  Rezervoárové rostliny
  Výsledky monitoringu ESCA na Pálavě
  Ing. A. Eichmeier, Ph.D., MENDELU Lednice
11.00 – 11.30 „Inteligentní“ řez révy vinné ve vztahu k chorobám kmínků (ESCA) – Ing. M. Vrabec, Biocont Brno.
11.30 – 11.50 Přestávka – možnost individuální diskuse s přítomnými zástupci distributorů přípravků na ochranu rostlin o novinkách
11.50 – 12.20 Zhodnocení sezóny 2019 z pohledu agrotechniky a prováděných opatření – Ing. M. Vrabec, Ekovín
12.20 – 12:50 Alternativní metody likvidace plevelů – prof. Ing. P. Burg, Ph.D., MENDELU Lednice
12.50 – 13.30 Problematika nelegálních přípravků na ochranu rostlin – Ing. E. Princová, Česká asociace ochrany rostlin, Praha
13.30 – 14.30 Pracovní oběd
14.30 – 16.00 volná diskuse